09/04/21  Hoạt động chuyên môn  118
Thông qua hoạt động này :- Trẻ biết tên vận động và biết cách thực hiện vận động “Bật tách khép chân qua 5 ô”- Trẻ biêt cách bật tách khép chân không dẫm vào vạch.
 06/04/21  Hoạt động chuyên môn  349
Phát triển thể chất là một trong 5 lĩnh vực giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Để có cơ thể khỏe mạnh bên cạnh việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì trẻ còn được luyện tập tham gia vào các hoạt động giáo dục thể chất. Dưới đây là một số hình ảnh các con tham gia hoạt động thể chất.