Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167
Ở Việt Nam , các bà mẹ thường phàn nàn rằng con bị còi xương suy dinh dưỡng khi thấy con thấp bé nhẹ cân, còi cọc hơn trẻ khác. Sự thật bị còi xương thì chưa chắc bị suy dinh dưỡng và ngược lại. Lấy ví dụ đơn giản có trẻ bụ bẫm ăn ngủ tốt (không suy dinh dưỡng) nhưng vẫn bị bệnh còi xương (còi ...