Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167