Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167

Các bạn lớp A6 Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái