Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167

Các bạn lớp A6 lao động nhặt lá vàng và chăm sóc cây