Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167

Các con lớp mẫu giáo nhỡ B1 cùng vui chơi ngoài trời


Ra sân chơi thật là vuismileyheart