Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167

Một số hình ảnh trong giờ hoạt động ngoài trời của các bạn lớp A6


Thời tiết mùa hè thật đẹp, chúng tớ được vui chơi ngaoif trời thật vui các bạn ạ!