Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167

Phụ huynh điểm trường Cương Ngô 1 cùng CBGVNV lao động cuối tuần.