Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167
 27/04/20  Tin tức nhà trường  92
Thông qua hoạt động giúp trẻ biết nhặt rau mùng tơi đúng cách. Rèn trẻ ý thức biết giúp đỡ bố mẹ công việc vừa sức. 
 12/04/20  Tin tức Sự kiện  74
Công văn đôn đốc thực hiện Chỉ thị 31-TU, 05-UBND
 10/04/20  Tin tức Sự kiện  338
Dân vũ: Bống bống bang bang 
 09/04/20  Tin tức Sự kiện  327
Bài tập buổi sáng các động tác.
 08/04/20  Tin tức Sự kiện  498
Các con cùng vận động với các cô qua bài Dân vũ quen thuộc: Rửa tay.