A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON A XÃ TỨ HIỆP NĂM HỌC 2022 - 2023

UBND HUYỆN THANH TRÌ

    TRƯỜNG MẦM NON A XÃ TỨ HIỆP

Số:  67 /KH-MNATH

 

​CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tứ Hiệp, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh Trường Mầm non A xã Tứ Hiệp

Năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện Công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày16/5/ 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sơ vật chất của nhà trường, căn cứ số liệu điều tra trẻ từ 0-5 tuổi trên địa bàn xã Tứ Hiệp ;

Trường mầm non A xã Tứ Hiệp xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của nhà trường cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. 

2. Yêu cầu: 

-  Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân chỉ tiêu vào các lớp và các điểm trường hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở điểm trung tâm. Thực hiện Công khai kế hoạch Tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thực trạng nhà trường

1.1. Cơ sở vật chất:

Toàn trường có 04 điểm trường với 19 lớp học. Cụ thể như sau:

- Điểm trường Văn Điển 1 (Xóm Đồng, thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp): Có 9 phòng học và các phòng chức năng.

- Điểm trường Văn Điển 2 (Xóm Đoàn Kết, thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp): Có 3 phòng học.

- Điểm trường Cương Ngô 1 (Xóm Mới, Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp): Có 4 phòng học và các phòng chức năng.

- Điểm trường Cương Ngô II (Xóm Cây Đề, Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp): Có 3 phòng học.

4/4 điểm trường đều ở vị trí trung tâm khu vực dân cư, trường lớp được xây dựng sửa chữa nâng cấp khang trang, có tương đối đầy đủ điều kiện CS-ND-GD.

1.2. Tình hình đội ngũ:

Chức danh

Tổng số

Biên chế

Ngoài biên chế

Đảng viên

Trình độ

HĐ 68

HĐ theo chỉ tiêu

ĐH

TC

SC

KoTĐ

CBQL

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

Giáo viên

41

41

0

0

29

36

1

4

0

0

Nhân viên

22

3

12

0

7

2

2

12

0

6

Tổng số

66

47

12

0

39

39

5

15

0

7

 

1.3. Kết quả điều tra số trẻ: 

* Trẻ có hộ khẩu thường trú:

TS

Dưới 1 tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng

Trẻ 18 - 24 tháng

Trẻ 24 - 36 tháng

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

 

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

454

10

6

0

15

9

0

32

18

0

80

48

0

102

65

0

96

55

0

119

71

0

* Trẻ có hộ khẩu tạm trú:

TS

Dưới 1 tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng

Trẻ 18 - 24 tháng

Trẻ 24 - 36 tháng

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

 

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

TS

Nữ

KT

206

5

3

0

8

4

0

11

6

0

35

21

0

50

29

0

49

31

0

48

28

0

 

2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Huyện ủy – HĐND –UBND huyện Thanh Trì, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT Huyện, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương xã Tứ Hiệp giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt công tác điều tra trẻ, công tác tuyển sinh và các nhiệm vụ khác được giao. 

- Đội ngũ Ban giám hiệu (BGH) có kinh nghiệm trong công tác quản lý, đoàn kết, có  sự thống nhất trong quản lý, chỉ đạo. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

- Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn giúp đỡ nhiệt tình trong các phong trào thi đua, các hoạt động của nhà trường.

3. Khó khăn:

- Địa bàn tuyển sinh của trẻ có các tòa nhà của khu đô thị mới Tứ Hiệp, phụ huynh ở khắp tác tỉnh về đây sinh sống, thói quen tập tục sinh hoạt và mức độ nhận thức không đồng đều điều đó ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường.

- Có 04 giáo viên là viên chức mới có trình độ chuyên môn là trung cấp đang theo học các lớp nâng cao trình độ nên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác CS - ND - GD trẻ.

- Còn thiếu một số TTB, đồ dùng - đồ chơi hiện đại để áp dụng PPGD tiên tiến, phòng học Mon, trải nghiệm STEAM…. 

- Về CSVC : Do trường có nhiều điểm lẻ nên gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, đầu tư cơ sở vật chất (CSVC) và công tác tuyển sinh. 02 điểm lẻ (Cương Ngô 2, Văn Điển 2) lớp học chật hẹp, không có các phòng chức năng nên cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của trẻ và công tác tuyển sinh khi phân lớp, nhất là phụ huynh của khu Đô thị mới không muốn cho con học tại các điểm lẻ nên nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh..

III. NỘI DUNG

1. Phương thức và đối tượng

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng tuyển sinh: Các cháu trong độ tuổiNhà trẻ 24-36 tháng, mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh (Thôn Văn Điển. Thôn Cương Ngô, Khu ĐTM Tứ Hiệp (CT15, CT16), Tổ dân phố Vật Tư Thủy Lợi). Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

2. Độ tuổi dự tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:

 

Độ tuổi

Học sinh cũ chuyển lên

Chỉ tiêu tuyển mới

Học sinh toàn trường sau tuyển sinh

Nhà trẻ (Trẻ sinh năm 2020)

0

90

90

Mẫu giáo bé (Trẻ sinh năm 2019)

86

65

151

Mẫu giáo nhỡ  (Trẻ sinh năm 2018)

127

33

160

Mẫu giáo lớn (Trẻ sinh năm 2017)

184

10

194

Tổng

397

198

595

3. Địa bàn tuyển sinh: Thôn Văn Điển, Thôn Cương Ngô, Tổ dân phố Vật Tư Thủy Lợi, Khu ĐTM Tứ Hiệp (CT15, CT16).

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú.

5. Thời gian tuyển sinh:

5.1. Cấp mã số cho học sinh: Hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh các cháu sinh năm 2016 đang học tại trường (Kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 27/5/2022.

5.2. Thời gian tuyển sinh:

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

+ Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022.

+ Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết 17h00’ ngày 18/7/2022.

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022. Cụ thể, các độ tuổi như sau:

  - Ngày 13,14/7/2022 tuyển sinh trực tiếp trẻ sinh năm 2017 (5 tuổi) và trẻ sinh năm 2018 (4 tuổi)

  - Ngày 15,16/7/2022 tuyển sinh trực tiếp trẻ sinh năm 2019 (3 tuổi)  

  - Ngày 17,18/7/2022 tuyển sinh trực tiếp trẻ sinh năm 2020 (2 tuổi).

* Tuyển sinh bổ sung:

Sau ngày 18/7/2022, Ban tuyển sinh nhà trường tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ đợt 1. Nếu chưa đủ chỉ tiêu được giao, Ban giám hiệu nhà trường sẽ làm Tờ trình, trình Ban chỉ đạo tuyển sinh của huyện, xin ý kiến tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu. 

Thời gian tuyển sinh bổ sung từ ngày từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022.

6. Nhà trường tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

- Chỉ đạo nhân viên văn thư, giáo viên khối mẫu giáo lớn và trực tiếp rà soát hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên phần mềm cơ sở dữ liệu (mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn, ...)

- Thành lập tổ điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh. Tổng hợp số liệu điều tra báo cáo UBND xã Tứ Hiệp.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023 của nhà trường nộp về phòng Giáo dục – Đào tạo. trước ngày 10/5/2022.

- Lập Tờ trình, trình Phòng GD&ĐT thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023 cho nhà trường.

-  Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường học 2022- 2023 nộp về phòng Giáo dục – Đào tạo. trước ngày 27/5/2022.

- Chỉ đạo nhân viên văn thư và giáo viên khối mẫu giáo lớn trả mã học sinh và mật khẩu học sinh 5 tuổi cho cha mẹ học sinh.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh hợp lý trong thời gian tuyển sinh.

- Chỉ đạo thư ký Hội đồng tuyển sinh cập nhật số liệu tuyển sinh kịp thời từng ngày, từng thời điểm và báo cáo công tác tuyển sinh theo tịch công tác tuyển sinh đã xây dựng.

- Nắm bắt số liệu tuyển sinh đầy đủ chính xác, chủ động báo cáo trình phòng GD&ĐT tuyển sinh nếu tuyể sinh thiếu chỉ tiêu.

1.2. Các phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

- Là người giúp việc cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinhThư ký Hội đồng tuyển sinh. Tham mưu cho chủ tịch giải quyết các tình huống xảy ra trong công tác tuyển sinh. Thực hiện theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng.

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phụ trách các nôi dung như: Công tác điều tra trẻ trong độ tuổi, công tác trả mã và mật khẩu học sinh, tham gia công tác tuyển sinh và duyệt trẻ tuyển sinh vào các lớp theo kế hoạch tuyển sinh.

- Đ/c Trương Thị Thu Huyền - Phụ trách các nôi dung như: Công tác tập hợp số liệu tuyển sinh hàng ngày, số liệu báo báo, tham gia công tác tuyển sinh và duyệt trẻ tuyển sinh vào các lớp theo kế hoạch tuyển sinh.

1.3. Các ủy viên Hội đồng tuyển sinh:

- Đ/c Đặng Thị Ngọc Mơ + Đ/c Nguyễn Thị Thúy: Thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến và hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến khi được sự phân công của Chủ tịch.

- Các đ/c Đỗ Thị Bích Liên + đ/c Dương Thị Quỳnh Trang + đ/c Nguyễn Đăng Huy + đ/c Nguyễn Thị Hoa: Trực tiếp trả trả mã và mật khẩu học sinh khối 5 tuổi, thực hiện công tác tuyển sinh trực tiếp và các nhiệm vụ khác khi được sự phân công của Chủ tịch.

1.4. Thư ký Hội đồng tuyển sinh:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ phần mềm công tác tuyển sinh trên CSDL và công tác tổng hợp số liệu tuyển sinh của nhà trường.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước tuyển sinh và quản lý hồ sơ sau tuyển sinh.

- Vào biểu báo cáo đầy đủ theo số liệu tuyển sinh để báo cáo Chủ tịch hội đồng và nộp về Phòng GD&ĐT.

 2. Chế độ báo cáo:

Hội đồng tuyển sinh nhà trường báo cáo về UBND huyện (qua phòng GD&ĐT) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:

- Trước ngày 10/04/2022: Nộp thống kê số liệu trẻ trong độ tuổi tuyển sinh có xác nhận của UBND và Công an xã Tứ Hiệp

- Trước ngày 25/5/2022: Nộp kế hoạch tuyểnsinh.

- Ngày 18/7/2022: Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 24/7/2022: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của Trường Mầm non A xã Tứ Hiệp năm học 2022 - 2023. Nhà trường kính mong UBND huyện Thanh Trì, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm, tạo điều kiện giúp nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023./.

 

Nơi nhận :               

- UBND huyện Thanh Trì; 

- Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì 

- UBND xã Tứ Hiệp; 

- Lưu: VT.​ 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

Phụ lục I

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

VÀO TRƯỜNG MẦM NON A XÃ TỨ HIỆP NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Kế hoạch số 67/KH-MNATH ngày 24/5/2022 của trường mầm non 

A xã Tứ Hiệp)

 

Thời gian

Đơn vị

Nội dung

Trước 15/4

Trường

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên phần mềm cơ sở dữ liệu (mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn, ...)

Chậm nhất 26/4

Trường

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh báo cáo UBND xã, thị trấn để báo cáo UBND huyện qua Phòng GD&ĐT 

Trước 10/5

Trường

Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của trường về Phòng GDĐT

Trước 25/5

Trường

Nộp kế hoạch tuyển sinh của trường về Phòng GDĐT

Trước 27/5

Trường 

Hoàn thành cấp mã (kèm mật khẩu) học sinh cho cha mẹ học sinh

Từ 04/7-06/7

Trường 

Tuyển sinh trực tuyến đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến:

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022;

Từ 13/7-18/7

Trường 

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến

19/7

Trường 

Báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện (qua phòng GDĐT) kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu

Từ 21/7-22/7

Trường 

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (đợt bổ sung - nếu có).

23/7

Trường 

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử

24/7

Trường 

Nộp Phòng GD&ĐT báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh

 

 


Tác giả: Mầm non A Tứ Hiệp
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết