A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ ĐÁNH CBGVNV THÁNG 5/2022

TRƯỜNG MẦM NON A XÃ TỨ HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Tháng: 5 /2022

 

 

STT

Họ và tên

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng

Cá nhân tự xếp loại

Mức xếp loại

HTXS

NV

HTT

NV

HT

NV

Không HTNV

I

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN, GDTX thuộc UBND quận, huyện, thị xã

1

Nguyễn Thị Lan

89

89

 

X

  

2

Cấp phó

      

2.1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

89

89

 

X

  

2.2

Trương Thị Thu Huyền

90

89

X

   

II

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã

1

Cao Thị Hồng Phượng

85

85

 

X

  

2

Chử Ngọc Anh

87

87

 

X

  

3

Đặng Thị Ngọc Mơ

88

88

 

X

  

4

Đỗ Thị Bích Liên

88

88

 

X

  

5

Dương Thị Quỳnh Trang

88

88

 

X

  

6

Hoàng Bích Ngọc

90

88

X

   

7

Hoàng Thị Cầm

87

87

 

X

  

8

Lã Thị Bích Hiền

88

88

 

X

  

9

Lê Thị Vân

86

86

 

X

  

10

Lục Thị Bích Hạnh

88

88

 

X

  

11

Lục Thị Phương

88

88

 

X

  

12

Lục Thị Thanh Nga

88

88

 

X

  

13

Nguyễn Đăng Huy

89

89

 

X

  

14

Nguyễn Thị Bình Nguyên

89

89

 

X

  

15

Nguyễn Thị Gấm

89

89

 

X

  

16

Nguyễn Thị Hậu

89

89

 

X

  

17

Nguyễn Thị Hoa

88

88

 

X

  

18

Nguyễn Thị Hồng Trang

88

88

 

X

  

19

Nguyễn Thị Huyền

89

89

 

X

  

20

Nguyễn Thị Lành

85

85

 

X

  

21

Nguyễn Thị Mai Trang

89

89

 

X

  

22

Nguyễn Thị Thúy A

86

86

 

X

  

23

Nguyễn Thị Thúy B

85

85

 

X

  

24

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

88

88

 

X

  

25

Nguyễn Thu Hương

88

88

 

X

  

26

Phạm Thị Thanh Tứ

88

88

 

X

  

27

Phạm Thu Hiền

88

88

 

X

  

28

Trần Mai Anh

86.5

86.5

 

X

  

29

Trần Thị Bích Ánh

87

87

 

X

  

30

Trần Thị Hồng Nhung

87

87

 

X

  

31

Trần Thị Kim Ngân

90

87

X

   

32

Trần Thị Thu Trang

80

80

 

X

  

33

Trần Vũ Kiều Liên

90

83

X

   

34

Trương Thị Bông

90

88

X

   

35

Trương Thị Hoa Liễu

85

85

 

X

  

36

Trương Thị Huyền Nhung

90

87

X

   

37

Trương Thị Huyền Trang

89

89

 

X

  

38

Trương Kim Thoa

90

85

X

   

39

Trương Thị Nụ

85.5

85.5

 

X

  

40

Trương Thị Thanh Vân

89

89

 

X

  

41

Trương Thị Thu Hường

89

89

 

X

  

42

Trương Thị Thu Trang

84

84

 

X

  

43

Trương Thị Tuyết Nhung

90

88

X

   

44

Trương Vũ Lệ

90

87

X

   

III

Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị

1

Chu Thị Vỹ

90

89

X

   

2

Đặng Thu Huyền

83

83

 

X

  

3

Lê Hoài Nam

85

85

 

X

  

4

Lục Thị Hoa

90

85

X

   

5

Lục Văn Bình

88

88

 

X

  

6

Nguyễn Hồng Nga

89

89

 

X

  

7

Nguyễn Thị Huyên

90

88

X

   

8

Nguyễn Thị Minh Hà

90

88

X

   

9

Nguyễn Thị Nhung

85

85

 

X

  

10

Nguyễn T. Phương Huyền

90

88

X

   

11

Nguyễn Thị Tâm

83

83

 

X

  

12

Trần Đức Giang

89

89

 

X

  

13

Trần Ngọc Chuân

74

74

 

X

  

14

Trần Thị Phương Lan

84

84

 

X

  

15

Trương T Phương Thảo

74

74

 

X

  

16

Võ Hồng Thuận

74

74

 

X

  
 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                                     Nguyễn Thị Lan                                                   Nguyễn Thị Lan


Tác giả: Mầm non A Tứ Hiệp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết